Hyvinvoinnin tekijät

Olemme kotimainen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan edelläkävijä. Toimimme julkisen sektorin luotettavana kumppanina ja tarjoamme palveluja myös yksityisille asiakkaille.

Tietoa meistä

Med Group hyvinvoinnin tukena

Med Group on nopeasti kasvava, dynaaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritys, joka toimii kuntien, sairaaloiden ja terveysasemien luotettavana kumppanina. Palvelemme myös yksityisasiakkaita heidän henkilökohtaisessa arjessaan tuottamalla kotiin vietäviä palveluita sekä yksityisten hammaslääkäriasemiemme kautta.

Toimimme joustavasti, nopeasti ja jokaisen asiakkaan toiveita kuunnellen. Tarjoamme kokonaisvaltaisia ja monipuolisia palveluita valtakunnallisesti. Päätoimialojamme ovat ensihoito, lääkäripalvelut, suun terveydenhuolto ja hoivapalvelut.

 

Käytännön ratkaisuja ja kehitystyötä – ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti

Med Group kehittää hyvinvointia kokonaisvaltaisesti luomalla uusia toimintamalleja ja käytäntöjä. Alamme edelläkävijänä myös toteutamme niitä jokapäiväisessä työssämme toimipisteissämme ympäri Suomea. Ymmärrämme terveydenhuoltoalaa sen kaikista näkökulmista.

Työmme erinomainen laatu ja palveluidemme toimitusvarmuus perustuu sekä kokemukseemme monipuolisten terveydenhuollon palveluiden tuottamisessa että henkilökuntamme kattavaan kliiniseen kokemukseen.

Med Group parantaa suomalaisen terveydenhuoltoalan palveluiden laatua, tehokkuutta ja toimivuutta yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Autamme osaltamme varmistamaan, että oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset hoitomahdollisuudet ovat kaikkien ulottuvilla.

 

Vastuullista kasvua yhteiskunnan hyväksi

Med Group on kotimainen kasvuyritys, jonka toiminnan tarkoituksena on luoda hyvinvointia suomalaiseen yhteiskuntaan. Vastuullisena toimijana maksamme veromme Suomeen. Yhtiön omistavat pääomasijoittaja Adelis Equity Partners ja toimiva johto.

 

Med Group –konserni, verojalanjälki

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluonteisia maksuja. 

Med Group -konserniyhtiöiden verojalanjälki vuonna 2015 oli yhteensä 14,4 miljoonaa euroa. Lakisääteisten työnantajamaksujen sekä palkoista pidätettyjen ennakonpidätysten määrä oli vuonna 2015 yhteensä 12,1 miljoonaa euroa. Med Group –konsernin tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat arvonlisäverottomia. Koska konserniyhtiöillä ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta, palveluiden tuottamiseen liittyvien hankintojen sekä investointeihin liittyvä arvonlisävero on konserniyhtiöiden maksettavaksi tuleva kulu. Konserniyhtiöt ovat maksaneet vähennyskelvottomia arvonlisäveroja yhteensä 1,7 miljoonaa euroa vuonna 2015. Lisäksi yhteisöveroja, polttoaine– ja ajoneuvoveroja sekä varainsiirtoveroja konserniyhtiöt ovat maksaneet vuonna 2015 yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. 

Konserniyhtiöissä on vuonna 2015 toiminut noin 120 ammatinharjoittajahammaslääkäriä, jotka vastaavat itse omista lakisääteisistä velvotteistaan. Arvio heidän verojalanjäljestään on noin 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi konserniyhtiöt ovat vuonna 2015 työllistäneet yli 1100 työntekijää, millä voidaan katsoa olevan vaikutus valtion verotuloihin etenkin erilaisten kulutusperusteisten välillisten verojen kautta. 

Med Group –konsernin yhtiöt ovat Suomeen rekisteröityjä osakeyhtiöitä, jotka maksavat kaikki veronsa ja veronluonteiset maksunsa Suomeen. Med Group Oy tai konsernin tytäryhtiöt eivät ole maksaneet mitään voitonjakoa, osinkoja, korkoja tai konserniavustuksia ulkomaille. Konsernin rahoitus on järjestetty konsernin emoyhtiöön Suomessa toimivan rahoituslaitoksen kautta, eivätkä emoyhtiön omistajat ole antaneet rahalainoja konserniyhtiölle.