Matkahätäpalvelut

Hoitoturva mukana matkoilla

MedFlight Finladin matkahätäpalvelu tarjoaa apua ja konsultaatiota ulkomailla tapahtuneissa sairaus- ja loukkaantumistapauksissa. Myös yksityiselle matkustajalle tarkoitettu palvelu kattaa lääkärikonsultaation, hoidon seurannan ja mahdolliset kotiutusjärjestelyt.

Lääkärikonsultaatio on lääketieteellistä puhelinneuvontaa ulkomailla sairastuneelle tai loukkaantuneelle matkustajalle. Jos potilas on sairaalahoidossa, lääkärimme on yhteydessä potilasta hoitavaan lääkäriin lääketieteellisen tilan selvittämiseksi ja tarpeellisen hoidon arvioimiseksi.

Ympäri vuorokauden päivystävä lääkärimme arvioi kohdemaassa annettavaa hoitoa, selvittää potilaan lääketieteellisen historian ja valvoo annettavaa hoitoa yhteistyössä paikallisen hoitavan lääkärin kanssa.

Vastaamme kaikista hoitojärjestelyistä, pidämme yhteyttä omaisiin, vakuutusyhtiöön sekä muihin asianomaisiin tahoihin, ja tarvittaessa järjestämme myös kotiutuksen Suomeen.