Henkilökohtainen apu tukee itsenäistä elämää

Mitä on henkilökohtainen apu?

Henkilökohtaisen avun määrittää vammaispalvelulaki. Henkilökohtainen apu on:

 • Välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi hän ei selviä niistä itse.
 • Itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle.
 • Vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus.

Kenelle henkilökohtaista apua myönnetään?

Kunta myöntää henkilökohtaista apua pääasiassa vammaisille ja vammautuneille, liikuntarajoitteisille ja pitkäaikaissairaille. Henkilökohtaista apua voi hakea vaikeavammainen henkilö, joka vamman tai sairauden takia tarvitsee säännöllisesti toisen henkilön apua suoriutuakseen arjen toiminnoista.

Mihin toimiin henkilökohtaista apua myönnetään?

Henkilökohtaista apua myönnetään niihin toimiin, jotka henkilö toteuttaisi itse, muttei vamman tai sairauden vuoksi niistä selviäisi. Henkilökohtaista apua myönnetään sekä kotiin että kodin ulkopuolelle, esimerkiksi:

 • Päivittäisiin toimiiin
 • Työhön ja opiskeluun
 • Harrastuksiin
 • Yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • Sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämiseen

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu päivittäisiin toimintoihin sekä kotona että kodin ulkopuolella. Avustaja voi auttaa perusasioissa kuten henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa, ruuanlaitossa ja liikkumisessa, mutta yhtä hyvin myös harrastus- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Avustettava itse määrittelee sen, mitä haluat tehdä, ja avustaja auttaa sinua toteuttamaan sen. Tutustu Med Groupin henkilökohtaiseen avustamiseen:

Kuka myöntää henkilökohtaisen avun?

Henkilökohtaisen avun myöntää kunnan tai kaupungin sosiaalitoimen sosiaalityöntekijä kirjallisesta hakemuksesta. Henkilökohtaista apua myönnetään, mikäli ehdot avun saamiseksi täyttyvät.

Miksi valita Med Group?

 • Suomen johtava henkilökohtaisen avun tuottaja
 • Oma palvelukoordinaattori hoitamassa avustajan asioita
 • Erityisosaaminen haastavissa asiakastarpeissa
 • Kokeneet hoivapalvelupäälliköt tukemassa avustamistyötä
 • Mittava avustajajoukko sopivan avustajan löytämiseksi
 • Voit vaihtaa henkilökohtaisen avustajan
 • Aktiivinen kehittäminen ja sidosryhmäyhteistyö
 • Elä täysii -klubi

Kuinka monta tuntia henkilökohtaista apua myönnetään?

Tuntimäärä on yksilöllinen

Henkilökohtaisen avun tarpeen määrittää sosiaalitoimen sosiaalityöntekijä erilaisten kartoitusmenetelmien avulla. Tukena usein käytetään palvelusuunnitelmaa. Tuntimäärä vaihtelee yksilöllisesti.

Tuntimäärään vaikuttaa avun tarve

Tyypillisesti henkilökohtaisen avun määrä voi vaihdella 30 tuntia/kuukausi – 24 tuntia/vuorokausi. Runsas henkilökohtainen avun tarve tarkoittaa usein usean avustajan hyödyntämistä.

Vammaispalvelulain 8 c §:ssä on säännökset siitä, kuinka paljon henkilökohtaista apua on myönnettävä. Henkilökohtaista apua on myönnettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta. Laki ei määrittele henkilökohtaisen avun enimmäistuntimäärää, vaan arvioinnissa selvitetään yksilöllisen tarve.

Itsensä toteuttaminen ja yhteiskunnan täysivaltainen jäsen

Lähtökohtana pidetään palvelujen tasoa, joka luo jokaiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Myös itsensä toteuttaminen pyritään mahdollistamaan.

Mikäli olen Med Groupin asiakas, tuleeko minun huolehtia avustajien rekrytoinnista?

Ei. Asiakkaanamme sinun ei tarvitse itse huolehtia työnantajan lakisääteisistä velvollisuuksista, vaan hoidamme ne puolestasi. Voimme tukea ja opastaa sinua myös henkilökohtaisen avun päätöksen hakemisessa.

Missä Med Group tuottaa henkilökohtaista apua?

Med Group tarjoaa vammaispalvelulain mukaisia henkilökohtaisen avun avustajapalveluita ympäri Suomen, sekä isoilla että pienemmillä paikkakunnilla.

Olenko oikeutettu henkilökohtaiseen henkilökohtaiseen avustajaan?

Henkilökohtainen apu mahdollistaa sinulle itsenäisen elämän yhdenvertaisena muiden kanssa. Lue lisää henkilökohtaisen avun hakemisesta.

Saanko itse valita henkilökohtaisen avustajani?

Kyllä. Med Groupilla saat valita oman henkilökohtaisen avustajasi. Esittelemme sinulle ehdotuksemme avustajaksi.

Voinko vaihtaa henkilökohtaisen avustajani?

Kyllä. Med Groupin asiakkaana voit vaihtaa pyynnöstä henkilökohtaisen avustajasi. Lue lisää Haluatko vaihtaa avustajan?

Saanko vaikuttaa miten ja milloin henkilökohtaista apua minulle tuotetaan?

Kyllä. Med Groupin asiakkaana sinä päätät palvelun muodosta ja ajankohdasta.

Millä tavoin henkilökohtaista apua toteutetaan?

Henkilökohtainen apu avustettavan toimiessa työnantajana

Avustettava toimii itse työnantajana, etsii, rekrytoi ja palkkaa henkilökohtaisen avustajansa. Avustajat ovat avustettavan työntekijöitä, avustettavan toimiessa työnantajan edustajana. Mikäli työnantajuus ei sovellu avustettavalle, vaihtoehtona voi olla palveluseteli tai ostopalvelu.

Henkilökohtainen apu palvelusetelillä hankittuna

Avustettava saa kunnan tai kaupungin sosiaalitoimelta palvelusetelin jonka perusteella hän voi etsiä itselleen yksityisen tai kolmannen sektorin henkilökohtaisen avun palveluntuottajan.

Palveluntuottaja huolehtii kaikista avustajiin liittyvistä työnantajavelvollisuuksista: etsii, haastattelee, palkkaa, ohjaa, kouluttaa ja ratkaisee mahdollisia haasteita. Avustettava kuitenkin edelleen päättää ja määrittää miten, missä ja milloin henkilökohtaista apua tuotetaan. Lue lisää palvelusetelin käyttämisestä.

Henkilökohtainen apu ostopalveluna

Kunta tai kaupunki on kilpailuttanut osin tai kokonaan vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun kunnassaan. Julkisessa tarjouskilpailussa on valittu yksi tai useampia palveluntarjoajia tuottamaan henkilökohtaista apua sitä tarvitseville.

Palveluntuottaja huolehtii kaikista avustajiin liittyvistä työnantajan velvollisuuksista: etsii, haastattelee, palkkaa, ohjaa, kouluttaa ja ratkaisee mahdollisia haasteita. Avustettava kuitenkin edelleen päättää ja määrittää miten, missä ja milloin henkilökohtaista apua tuotetaan.

Lähde

Tarvitsetko lisätietoa?

Soita 09 8564 6544 tai jätä yhteydenottopyyntö!