Hampaiden röntgenkuvaus

Huolellinen diagnoosi on laadukkaan hammashoidon kulmakivi. Apuna käytetään usein  hammasröntgenkuvausta.

Hammasröntgenin hinta | Varaa aika »
Koko leuan röntgenkuva 74 € – 100 €, Bite-Wing röntgenkuva 30 € – 61 €, mahdollisen Kela-hyvityksen jälkeen 65 € – 91 € (koko leuan röntgen) ja 24 € – 55 € (Bite-Wing).
Tutustu hinnastoomme »

Miksi hampaiden röntgenkuvia otetaan?

Hampaiden röntgenkuvaus on suosittua, sillä se on yksi parhaimpia tutkimusmenetelmiä suusairauksien havaitsemiseen. Röntgenkuvauksen avulla pystytään näkemään esimerkiksi hampaiden välissä olevat reiät, parodontiitti eli hampaan kiinnityskudoksen tulehdus ja hampaan juurten tulehdukset.

Monet suun sairaudet aiheuttavat muutoksia myös hampaisiin ja leukaluuhun. Hammaskiilteen ja leukaluun sisällä olevat sairaudet ja tulehdukset eivät ole silmin havaittavissa. Niinpä näiden osalta diagnostiikassa käytetään hampaiden alueiden röntgenkuvausta. Röntgentutkimus on muihin tutkimusmenetelmiin nähden helppo, luotettava ja tarkka.

Kuka lähettää hampaiden röntgenkuvaukseen?

Päätöksen hammasröntgenkuvauksen tarpeellisuudesta tekee aina potilasta hoitava hammaslääkäri. Röntgentutkimukseen tarvitaan aina lähete hammaslääkäriltä tai lääkäriltä.

Millaisia röntgenkuvia hampaista otetaan?

Hammashoidon röntgenkuvat keskittyvät hampaiden ja niihin liittyvien kudosten kuvaamiseen. Hampaiden lisäksi tällaisia ovat muun muassa:

  • Poskiontelot
  • Sylkirauhaset
  • Kasvojen luut
  • Leukanivelet

Röntgenkuvauksen suorittaa röntgenin käytön koulutuksen saanut hammashoitaja, suuhygienisti tai hammaslääkäri. Korkeatasoinen röntgenlaitteisto ja kokeneet radiologian erikoishammaslääkärit tukevat suun sairauksien tarkkaa diagnostiikkaa.

Periapikaalikuva

Valtaosa otettavista röntgenkuvista koskee yksittäisiä hampaita. Sen vuoksi tavallisimpia kuvia, panoraamakuvien lisäksi, ovat hampaan tai hampaiden periapikaalikuvat. Tätä käytetään hampaiden reikiintymisen eli karieksen, kiinnityskudoksen sairauksien eli parodontiitin ja hampaan juurten tulehduksen havaitsemiseen.

Röntgenkuvan ottamisessa käytetään pientä, noin 3 – 4 cm kokoista röntgenfilmiä, joka viedään suuhun pidikkeen avulla. Röntgenputki tuodaan hampaan viereen kuvausalueelle ja röntgensäteet valottavat röntgenfilmiä. Kuvattavana voi olla yksittäinen hammas tai muutamia vierekkäisiä hampaita.

Bite-Wing -röntgenkuva on myös hyvin yleinen hammaslääkärin käyttämä tutkimismuoto. Se soveltuu erityisesti hammasvälien ja vanhojen hanmaspaikkojen alaisen karieksen löytämiseen.

Suomessa toteutetaan suun sisäisiä röntgenkuvauksiä  noin 2,3 miljoonaa vuosittain (Lähde: STUK).

Panoraama-hammasröntgenkuva

Panoraamaröntgenkuva hampaista on hammaslääkärille tärkeä työkalu piilevien suun sairauksien diagnosoinnissa.

Panoraamakuva

Panoraamakuvalla eli ortopantomogrammilla tutkitaan koko hampaiden ja leukaluiden tilaa. Kuvassa näkyvät myös poskontelot. Panoraamakuva ei ole yhtä tarkka kuin periapikaalikuva tai Bite-Wing -kuva, mutta sillä saadaan kuvattua kaikki hampaat yhdellä kuvauksella. Joskus kuvausta joudutaan tarkentamaan yksittäisen hampaan kuvilla.

Panoraamakuvausta käytetään muun muassa viisaudenhampaiden poiston tarvetta arvioitaessa. Yhteensä Suomessa tehdään noin 400 000 panoraamatutkimusta vuosittain.

3D-röntgenkuva

Joissain tapauksissa on tärkeen ottaa suun alueesta kartiokeilatietokonegrafia-kuva (KKTT). Kuvauksesta muodostetaan tarkka kolmiulotteinen röntgenkuva. Tutkimusta käytetään erityisesti hammasimplanttien asentamisen suunnitteluun, hampaan poistoa harkitessa sekä hampaiden tai leukaluun vammojen tutkimuksiin.

Kolmiulotteista röntgenkuvaa tarvitaan usein  täydentävänä tutkimuksena osana kokonaisvaltaista hoidon suunnittelua. Tutkimuksen tarpeen arvioi aina erikoishammaslääkäri tai lisäkoulutuksen saanut hammaslääkäri.

Mitä hammasröntgenistä voidaan nähdä?

Suun alueen röntgenkuvista voidaan havaita muun muassa seuraavia suun sairauksia:

Hammasröntgenkuvan lausunto

Joskus hammasröntgen-kuvat on syytä lausua erikoishammaslääkärin toimesta. Tällä halutaan varmistua siitä, että röntgenkuvien tulkinta on korkealaatuista ja kaikki röntgenkuvilla tunnistettavat hammassairaudet saadaan kiinni mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Erikoishammaslääkäri käy läpi hampaiden röntgen kuvan huolellisesti ja järjestelmällisesti, jotta vähäisetkään muutokset eivät jää huomaamatta. Hän laatii lopuksi röntgenlausunnon, jonka avulla hoitava hammaslääkärin on helpompi suunnitella ja toteuttaa hampaiden hoitoa. Kysy lisää hampaiden röntgenkuvauksesta hammaslääkäriltäsi.

Paljonko hammasröntgenistä aiheutuu säteilyä?

Kun suun alueen röntgenkuvausta toteutetaan, pidetään säteilyannos aina niin matalana kuin tarvittavan kuvaustarkkuuden saavuttamiseksi on mahdollista. Vaikka röntgenkuvauksesta aiheutuvat säteilyannokset ovat hyvin pieniä, pyritään tarpeetonta säteilyaltistusta aina välttämään. Niinpä hammaslääkäri aina arvioi tapauskohtaisesti kuvauksen tarpeellisuuden.

Kuvattaessa röntgenkuvauksella suun aluetta, tulee kilpirauhanen suojata säteilyltä. Raskaana olevan naisen sikiöön kohdistuva säteily on tutkimusten mukaan häviävän pieni, joten kuvaus voidaan suorittaa myös raskaana oleville, mikäli siihen on tarvetta.

Hammasröntgenistä aiheutuva säteily:

  • Periapikaalikuva yhdestä hampaasta: noin 0,01 millisievertiä (mSv), joka vastaa noin vuorokauden aikana ympäristöstä saatavaa taustasäteilyä.
  • Panoraamakuvaus: noin 0,02 mSv, joka vastaa parin päivän aikana ympäristöstä saatavaa taustasäteilyä.
  • 3D-röntgenkuva: noin 0,005-0,150 mSv, joka vastaa noin noin ½ – 1½ päivän aikana ympäristöstä saatavaa taustasäteilyä.

Med Group Hammaslääkäreiden säteilyn käytöstä vastaava johtajana toimi hammaslääkäri Petteri Louhikoski.  Henkilöstön ja hammaslääkäreiden ammattitaitoa röntgentutkimusten ja säteilysuojelun osalta ylläpidetään säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Hampaiden röntgenkuvaus
4 (80%)
3 ääntä

Reikä hampaassa?

Varaa aika hammaslääkärille soittamalla 09 7597 7356 tai kätevästi netistä.